علی رغم تلاش رسانه‌های ضد انقلاب اعتصابی در دانشگاه‌ها نبوده و کلاس‌های آموزشی بدون هیچ مشکلی و با حضور کامل دانشجویان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در روز‌های منتهی به ۱۶ آذر و روز دانشجو، فضای دانشگاه‌ها نسبت به روز‌های دیگر سال تحصیلی شور و نشاط بیشتری را تجربه می‌کنند و ویژه برنامه‌های خاصی در این ایام در دانشگاه‌های کشور برگزار می‌شود.

دانشگاه‌ها در دوماه اخیر فضای پر التهابی را به دلیل اعتراضات و اغتشاشات بیرون از محیط دانشگاه داشتند و در ادامه این اعتراضات که اصولا از رسانه‌های ضد انقلاب نشآت می‌گیرد، فراخوان اعتصاب سه روزه را در روز‌های ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ آذر در دستور کارشان قرار دادند.

در برنامه ریزی‌های رسانه‌های ضد انقلاب قرار بود که کلاس‌های دانشجویان در این سه روز تعطیل شود و دانشجویان در کلاس‌های آموزشی شرکت نکنند، اما علی رغم تلاش‌های این رسانه اعتصابی در دانشگاه‌ها نبوده و کلاس‌های آموزشی بدون هیچ مشکلی و با حضور کامل دانشجویان برگزار شد.

مطالب مرتبط