ورود به سیستم

             

تصاویر

نمایی از ساختمان دانشگاه
سایت کامپیوتر شماره 1
سلف سرویس و بوفه دانشگاه
کلاس
اتاق رسم
سایت کامپیوتر شماره 2
آزمایشگاه دیجیتال
کتابخانه
باشگاه بدنسازی تصویر 1
باشگاه بدنسازی تصویر 2
کارگاه سیم پیچی
نمایی دیگر از ساختمان دانشگاه
اتاق مشاوره دانشگاه

اطلاعیه ها

پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی و کاردانی ناپیوسته سال 1393

1- کارشناسی راهنمایی و مشاوره کد رشته سال 1393 (10786)

2- کارشناسی حسابداری کد رشته سال 1393 (20092)

3- کاردانی نرم افزار کامپیوتر کد رشته سال 1393 (12933)

4- کاردانی عمران  کد رشته سال 1393 (12932)

5- کاردانی فناوری اطلاعات کد رشته سال 1393 (12934)

6- مهندسی مکانیک کد رشته سال 1393 (12931)

7- مهندسی عمران کد رشته سال 1393 (12364) *رشته جدید*

8- مهندسی معماری کد رشته سال 1393 (12365) *رشته جدید*

9- روانشناسی کد رشته سال 1393 (20093) *رشته جدید*


پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته سال 1393

1- كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي الكترونيك  کد رشته محل: 1458

2- كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي برق -قدرت کد رشته محل: 1629

3- كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي طراحي ونقشه كشي کد رشته محل: 2013

4- كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي ساختمان کد رشته محل: 2195

5- كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي عمران -اب وفاضلاب کد رشته محل: 2252

6- كارشناسي ناپيوسته مهندسي تكنولوژي نرم افزاركامپيوترکد رشته محل: 2427

7- كارشناسي ناپيوسته مهندسي تکنولوژی عمران عمران کد رشته محل: 4726

8- كارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايي عمران کد رشته محل: 3151

9- كارشناسي ناپيوسته علمي -كاربردي حسابداري کد رشته محل: 4083

10- كارشناسي ناپيوسته علمي -كاربردي معماری کد رشته محل: 2761 *رشته جدید*


تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93