قابل توجه تمامی دانشجویان محترم الزام مرکز مشاوره وزارت علوم مبنی بر شرکت در طرح پایش سلامت
از طریق لینک زیر ابتدا در سامانه سجاد وزارت علوم ثبت نام و سپس پرسشنامه الکترونیکی سلامت روان را بادقت و شخصا پاسخ دهید.
توجه نمایید تمامی دانشجویان تا پایان فارغ التحصیلی باید در سامانه سجاد وزارت علوم ثبت نام شده باشند.
مطالب مرتبط