معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم, تحقیقات و فناوری و دانشگاه شهید بهشتی با حمایت ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار مینماید:

راه نو

اولین رویداد نوآوری اجتماعی

ارسال ایده ها از طریق تارنمای: www.rahe-no.ir

فراخوان جذب ایده های کارا در راستای کنترل و پیشگیری از اعتیاد به مصرف مواد مخدر در جوامع دانشجویی(با تاکید بر فضاهای خوابگاهی)

 

مطالب مرتبط
این دسته بندی نوشته دیگری ندارد!