سازمان امور دانشجویان کشور اعلام کرد: امروز دانشجو مجهز به دیدی دشمن شناسانه، رویدادها را به نیکی رصد می‌کند و در کسوت نقادی عادل و اصلاحگر رو به آینده‌ قدم بر می دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور دانشجویان کشور بمناسبت روز دانشجو بیانیه‌ای صادر کرد که به شرح زیر است:

۱۶ آذر ماه در سال ۱۳۳۲ یادآور قیام دانشجویان بصیر و ظلم ستیز و ضد استکباری است. دانشجویانی که سفر معاون رئیس جمهور دولت امپریالیستی آمریکا به ایرانمان را بر نتافتند و خشم و مشت‌های خود را رو به کاخ بیداد نشانه رفتند. سه تن از آنان اگر چه در خون پاک خود غلتیدند، اما مرگ سرخ و شهادت شأن رایت بیداری و نماد استکبار ستیزی واقع شد و برای همیشه حرکت‌های سیاسی و اجتماعی دانشجویی را سرمشق واقع گردید.

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، روز شهادت آن شهیدان گرامی، بدرستی روز دانشجو نامیده شد تا ضمن بزرگداشت هماره یاد و راه آنان، دانشجویان ایران عزیزمان به الگوهای مبارزه و استکبار ستیزی رهنمون شوند. خوشبختانه در مقاطع مختلف تاریخ کشورمان خاصه در دوران دفاع مقدس و یا در ایام رویارویی با فتنه‌های سیاسی و نیز عرصه‌های فناوری و علم ورزی، قشر دانشجوی ما، انقلابی و مجاهدانه و بصیر ظاهر شده و می‌شود. این ظهور و حضور چنان بوده و هست که ارزیابی توفیقات و فتوحات و دستاوردهای درخشان بدون سهم دانشجو و دانشگاه میسر و منصفانه نیست. امروز دانشجوی ما با نگاه به گذشته و بهره از تجربیات و مرور راه رفته، بصیرت از پیش، ملهم از شهیدان خاصه شهدای عرصه دانشگاه، مقاوم و مبارز در برابر تفکر جهان استکبار خودنمایی می‌کند و قد برافراشته است. امروز دانشجوی ایران اسلامی با هر عنوان و رسمی، خود را ایرانی و مدافع ارزش‌ها می‌داند و در عرصه جهاد علمی و جهاد سازندگی و جهاد خودکفایی و جهاد اندیشه ورزی و جهاد تبیین و… مصمم نقشی فعال و پیشرو ایفا می‌کند.

امروز دانشجوی ایران ما مجهز به دیدی دشمن شناسانه، رویدادها را به نیکی رصد می‌کند، به تحلیل می‌نشیند و در کسوت نقادی عادل و اصلاحگر رو به آینده‌ای روشن قدم بر می‌دارد.

دشمنان و در رأس شأن آمریکای جنایتکار، امروز نیز به دنبال شکست‌های پی در پی در عرصه‌های مختلف و عدم توان مقابله و رویاروی با ایران توانمند اسلامی، دست به عملیات روانی جدیدی با شعارهای فریبنده زده است و بی شک در این نقشه شوم نیز همچون گذشته به شکست تن خواهد داد و ایران عزیز و سرفرازمان با رهنمودهای داهیانه رهبر حکیم انقلاب اسلامی با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و بهره مندی از قشر جوان، نخبه، آگاه و متخصص دانشگاهی، در عرصه‌های مختلف رو به جلو با رشدی چشمگیر و در مسیر خوداتکایی به حرکت خود ادامه خواهد داد.

سازمان امور دانشجویان کشور ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان قندچی، شریعت رضوی و بزرگ نیا، شهدای سرفراز ۱۶ آذر سال ۳۲ و شهدای دانشجویی دفاع مقدس و عرصه علمی، روز دانشجو را به همه دانشجویان کشور پر افتخارمان تبریک گفته و امید دانشجویان فرزانه و فرهیخته همچون همیشه با بصیرت و هوشیاری کامل و با تقویت روحیه انقلابی و استکبار ستیزی و عدالت خواهی خود، گام‌های مؤثرتری در راستای بهبود وضعیت کشور بردارند و با مساعی خستگی ناپذیر، آتیه‌ای آباد و درخشان را برای ایران اسلامی رقم زنند.

مطالب مرتبط